Kinh nghiệm

Dựng mô hình 3D từ bản vẽ 2D

1. Vì sao vẫn phải dùng bản vẽ giấy ?Chúng ta đang sống trong thời đại 3D. Các công ty phần mềm CAD/CAM vẫn không ngớt lời ca ngợi môi trường làm việc 3D. Bản thân tôi khi mới chập...

Xem tiếp

Nghề của tôi: hỗ trợ kỹ thuật & chăm sóc khách hàng

“Giá trị của bạn không nằm ở chỗ bạn có chuyên môn giỏi hơn khách hàng mà nằm ở chỗ bạn có thể hỗ trợ tốt nhất khách hàng trong công tác chuyên môn của họ bằng phần mềm bạn...

Xem tiếp

Gia công 3 + 2 trục

1. Gia công 3 + 2 trục là gì ?          Gia công 3 + 2 trục là kiểu gia công mà trong đó chương trình gia công 3 trục được thực hiện trên máy 5 trục (có...

Xem tiếp