Thiết kế khuôn với Cimatron

Theo kế hoạch, sắp tới tôi sẽ làm thêm một bộ DVD về Thiết kế khuôn với Cimatron. Trong thời gian chờ đợi, các bạn có thể xem một số clip bên dưới để biết phương thức làm việc của Cimatron trong môi trường khuôn

1. Button mold

Clip minh họa tính năng tách khuôn trên CimatronE 11 theo trình tự
- Tạo mặt phân khuôn trong môi trường Workpart
- Đưa mặt phân khuôn vào môi trường Mold Design và tạo thêm Core & Cavity và dùng workpart để cắt Core và Cavity
Clip này để trả lời cho câu hỏi tại sao phương pháp tách khuôn của E11 khác với E10 vì trong E10, chỉ cần tạo phôi và extract 1 phát là được cả Core và Cavity.

2. Xelerate

Clip minh họa tính năng tách khuôn và tạo slider trong môi trường Mold Design của CimatronE 10.0

3. Slider

Clip minh họa tính năng tạo nhanh mặt phân khuôn bên trong sản phẩm bằng lệnh Parting Surf > Internal (có thể thay thế bằng lệnh Cap Internal Insland ở những phiên bản sau) và cách tạo thêm mặt phân khuôn để tạo con trượt mặt bên

4. Moror parting

Clip minh họa tính năng vẽ mặt phân khuôn cho sản phẩm tương đối phức tạp. Đây là bài tập nằm trong bộ Tutorial chính hãng. 

5. Warp face

Clip minh họa một tính năng rất đặc sắc của Cimatron trong trường hợp không thể tạo mặt phân khuôn bằng Blend. Nguyên tắc của Warp Faces là chiếu một bề mặt đã có lên một đường curve kín để tạo mặt phân khuôn

6. Switch PL

Clip minh họa tính năng tách khuôn trong môi trường Parting Assembly - có thể tách nhiều model thay vì chỉ một model như trong môi trường Work Part.

7. Switch cut

Đây là clip tiếp theo của clip Switch PL, minh họa việc cắt các tấm khuôn trong môi trường Mold Design. Trước tiên, ta có thể tạo stock là một khối Extrude (trong tập tin Parting Surface) sau đó dùng tính năng Import Geometry để đưa nó vào các tấm khuôn và cắt.

8. Layout

Clip minh họa tính năng tạo thêm UCS để bố trí sản phẩm khi tách khuôn