Creo Combo 1: Thiết Kế + Bản Vẽ

1,080,000₫1,200,000₫

Mô tả

Creo Combo 1: Thiết kế 3D cơ bản +  Trình bày bản vẽ 2D

Bộ DVD Combo này hướng đến đối tượng người dùng chuyên trong lĩnh vực thiết kế và trình bày bản vẽ 2D với phần mềm PTC Creo Parametric. Nó là sự kết hợp của 2 bộ DVD

1. Thiết kế cơ bản với PTC Creo Parametric 3.0

Nội dung của bộ DVD này gồm 40 clip kéo dài hơn 8  giờ, chia thành 10 chủ đề

 1. Tổng quan về PTC Creo Parametric
 2. Vẽ Sketch 2D
 3. Dựng khối cơ bản
 4. Thiết kế chi tiết kỹ thuật (Engineering Feature)
 5. Nhân bản đối tượng thiết kế (Pattern)
 6. Đo kiểm
 7. Lắp ráp
 8. Xuất bản vẽ 2D
 9. Xử lí lỗi trong quá trình thiết kế
 10. Bài tập thực hành

Xem toàn bộ 5 clip demo phần thiết kế ở đây

2. Trình bày bản vẽ nâng cao với PTC Creo Parametric 3.0

Nội dung bộ DVD này gồm 38 clip kéo dài trong 8 giờ chia thành 14 chủ đề

 1. View - Trình bày các hình biểu diễn
 2. Dimension  - Các kiểu ghi kích thước
 3. Symbol - Tạo và sử dụng ký hiệu trong bản vẽ
 4. Notes - Tạo ghi chú trong bản vẽ
 5. Annotation - Quản lí nhóm đối tượng Annotation
 6. Table - Tạo và sử dụng bảng biểu
 7. Sketch - Vẽ thêm đối tượng 2D
 8. Layer - Quản lí đối tượng bằng layer
 9. Drawing config - Cấu hình môi trường bản vẽ
 10. Drawing templete - Tạo bản vẽ mẫu
 11. Assembly drawing - Trình bày bản vẽ lắp
 12. Large drawing - Quản lí bản vẽ lớn
 13. Printing - In ấn
 14. Practise - Thực hành

Xem toàn bộ 5 clip demo phần bản vẽ ở đây


Bạn sẽ cần khoảng 2 tháng để hoàn thành việc học thiết kế 3D cơ bản và trình bày bản vẽ 2D theo sự hướng dẫn của 76 video clip kéo dài trong 16 giờ của combo này. Sau đó bạn hoàn toàn tự tin ứng dụng phần mềm PTC Creo Parametric vào công việc thực tế của mình. Hãy đánh dấu mốc thời gian và kiến thức của bạn trước và sau 2 tháng để cảm nhận sự khác biệt nhé.


Một điều quan trọng nữa là nếu mua combo này, bạn sẽ tiết kiệm được 10% so với việc từng bộ DVD riêng lẻ.


Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Sản phẩm khác