10%
Creo Combo 3: Bản vẽ + Khuôn

Creo Combo 3: Bản vẽ + Khuôn

1,530,000₫1,700,000₫

Mô tả

Combo 3: Trình bày bản vẽ + Thiết kế khuôn

Combo này hướng đến nhóm đối tượng đã có thể sử dụng PTC Creo Parametric ở  mức độ cơ bản và muốn hoàn thiện kỹ năng trình bày bản vẽ và thiết kế khuôn. Nó là sự kết hợp của hai bộ DVD:

1. Trình bày bản vẽ nâng cao với PTC Creo Parametric 3.0 

Nội dung bộ DVD này gồm 38 clip kéo dài trong 8 giờ chia thành 14 chủ đề

 1. View - Trình bày các hình biểu diễn
 2. Dimension  - Các kiểu ghi kích thước
 3. Symbol - Tạo và sử dụng ký hiệu trong bản vẽ
 4. Notes - Tạo ghi chú trong bản vẽ
 5. Annotation - Quản lí nhóm đối tượng Annotation
 6. Table - Tạo và sử dụng bảng biểu
 7. Sketch - Vẽ thêm đối tượng 2D
 8. Layer - Quản lí đối tượng bằng layer
 9. Drawing config - Cấu hình môi trường bản vẽ
 10. Drawing templete - Tạo bản vẽ mẫu
 11. Assembly drawing - Trình bày bản vẽ lắp
 12. Large drawing - Quản lí bản vẽ lớn
 13. Printing - In ấn
 14. Practise - Thực hành

Xem toàn bộ clip demo phần bản vẽ ở đây

2. Thiết kế khuôn với PTC Creo Parametric 3.0

Nội dung bộ DVD này gồm 56 clip kéo dài trong 13 giờ chia thành 13 chủ đề:

 1. Getting started - Giới thiệu
 2. Part preparation - Xử lí mẫu trước khi làm khuôn
 3. Analysis - Phân tích đặc tính hình học của mẫu
 4. Automatic parting surface - Thiết kế mặt phân khuôn tự động
 5. Manual parting surface - Thiết kế mặt phân khuôn thủ công
 6. Slider - Thiết kế con trượt mặt bên (Slider)
 7. Lifter - Thiết kế cơ cấu Lifter
 8. Runner - Thiết kế hệ thống cấp nhựa
 9. Cooling - Thiết kế hệ thống giải nhiệt
 10. Multi cavities - Bố trí khuôn có nhiều lòng khuôn
 11. Mold opening - Điền đầy & Mở khuôn
 12. Practices - Bài tập thực hành
 13. Tip & Trick - Mẹo vặt Tip & Trick

Xem toàn bộ 5 clip demo phần khuôn mẫu ở đây

Bạn sẽ cần khoảng 3 ~ 4 tháng để hoàn thành hết nội dung của 94 video clip hướng dẫn trong combo này. Và bạn sẽ nhận ra rằng việc tự học những module chuyên sâu của PTC Creo Parametric không khó như bạn nghĩ nếu như bạn có một nguồn học liệu chất lượng tốt. Hãy đánh dấu mốc thời gian và kiến thức của bạn trước và sau khoảng thời gian nói trên để cảm nhận sự khác biệt nhé.


Một điều quan trọng nữa là nếu mua combo này, bạn sẽ tiết kiệm được 10% so với mua từng bộ DVD riêng lẻ.


Chúc bạn thành công.

Bình luận

Sản phẩm khác