25%
Creo Combo 4: Thiết kế + Bản vẽ + Khuôn

Creo Combo 4: Thiết kế + Bản vẽ + Khuôn

1,650,000₫2,200,000₫

Mô tả

Creo combo 4: Thiết kế cơ bản +  Trình bày bản vẽ + Thiết kế khuôn

Combo này hướng đến nhóm đối tượng chưa biết gì nhưng mong muốn hoàn thiện kỹ năng thiết kế sản phẩm (cơ bản), trình bày bản vẽ 2D và thiết kế khuôn trên phần mềm PTC Creo Parametric. Nó là sự kết hợp của 3 bộ DVD:

1. Thiết kế cơ bản với PTC Creo Parametric 3.0,

Nội dung của bộ DVD này gồm 40 clip kéo dài hơn 8  giờ, chia thành 10 chủ đề

 1. Tổng quan về PTC Creo Parametric
 2. Vẽ Sketch 2D
 3. Dựng khối cơ bản
 4. Thiết kế chi tiết kỹ thuật (Engineering Feature)
 5. Nhân bản đối tượng thiết kế (Pattern)
 6. Đo kiểm
 7. Lắp ráp
 8. Xuất bản vẽ 2D
 9. Xử lí lỗi trong quá trình thiết kế
 10. Bài tập thực hành

Xem toàn bộ 5 clip Thiết kế cơ bản ở đây

2. Trình bày bản vẽ nâng cao với PTC Creo Parametric 3.0 

Nội dung bộ DVD này gồm 38 clip kéo dài trong 8 giờ chia thành 14 chủ đề

 1. View - Trình bày các hình biểu diễn
 2. Dimension  - Các kiểu ghi kích thước
 3. Symbol - Tạo và sử dụng ký hiệu trong bản vẽ
 4. Notes - Tạo ghi chú trong bản vẽ
 5. Annotation - Quản lí nhóm đối tượng Annotation
 6. Table - Tạo và sử dụng bảng biểu
 7. Sketch - Vẽ thêm đối tượng 2D
 8. Layer - Quản lí đối tượng bằng layer
 9. Drawing config - Cấu hình môi trường bản vẽ
 10. Drawing templete - Tạo bản vẽ mẫu
 11. Assembly drawing - Trình bày bản vẽ lắp
 12. Large drawing - Quản lí bản vẽ lớn
 13. Printing - In ấn
 14. Practise - Thực hành

Xem toàn bộ 5 clip demo phần bản vẽ ở đây

3. Thiết kế khuôn với PTC Creo Parametric 3.0.

Nội dung bộ DVD này gồm 56 clip kéo dài trong 13 giờ chia thành 13 chủ đề:

 1. Getting started - Giới thiệu
 2. Part preparation - Xử lí mẫu trước khi làm khuôn
 3. Analysis - Phân tích đặc tính hình học của mẫu
 4. Automatic parting surface - Thiết kế mặt phân khuôn tự động
 5. Manual parting surface - Thiết kế mặt phân khuôn thủ công
 6. Slider - Thiết kế con trượt mặt bên (Slider)
 7. Lifter - Thiết kế cơ cấu Lifter
 8. Runner - Thiết kế hệ thống cấp nhựa
 9. Cooling - Thiết kế hệ thống giải nhiệt
 10. Multi cavities - Bố trí khuôn có nhiều lòng khuôn
 11. Mold opening - Điền đầy & Mở khuôn
 12. Practices - Bài tập thực hành
 13. Tip & Trick - Mẹo vặt Tip & Trick

Xem toàn bộ 5 clip demo phần khuôn mẫu ở đây

Bạn sẽ cần khoảng 5 ~ 6 tháng để hoàn thành hết nội dung của 134 video clip hướng dẫn trong combo này. Và bạn sẽ nhận ra rằng việc tự học những module chuyên sâu của PTC Creo Parametric không khó như bạn nghĩ nếu như bạn có một nguồn học liệu chất lượng tốt. Hãy đánh dấu mốc thời gian và kiến thức của bạn trước và sau khoảng thời gian nói trên để cảm nhận sự khác biệt nhé.


Một điều quan trọng nữa là nếu bạn mua combo này, bạn sẽ tiết kiệm được 25% so với mua từng bộ DVD riêng lẻ.


Chúc bạn thành công

Bình luận

Sản phẩm khác