Lập trình phay 3 trục với Creo Parametric

Lập trình phay 3 trục với Creo Parametric

Lập trình phay 3 trục với Creo Parametric

Giỏ hàng0
Thông tin khóa học
  • Mã khóa học: CREO 05
  • Bắt đầu: 01 Tháng Chín 2018
  • Thời gian: 3 ngày
  • Thời gian học: 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tổ chức: Gia sư CAD/CAM
  • Học viên: 2 - 4 người
  • Học phí: Liên hệ
KHÓA HỌC
Copyright © 2018 Gia Sư Cadcam. Designed by Nina.vn