Phân tích ứng suất và truyền nhiệt với Creo Simulate

Phân tích ứng suất và truyền nhiệt với Creo Simulate

Phân tích ứng suất và truyền nhiệt với Creo Simulate

Giỏ hàng0
Thông tin khóa học
  • Mã khóa học: CREO 12
  • Bắt đầu: 01 Tháng Chín 2018
  • Thời gian: 2 ngày
  • Thời gian học: 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tổ chức: Gia sư CAD/CAM
  • Học viên: 2 - 4 người
  • Học phí: Liên hệ
KHÓA HỌC
Copyright © 2018 Gia Sư Cadcam. Designed by Nina.vn